Innowacyjna Technologia

Produkty Glopack

Poniżej prezentujemy listę produktów znajdujących się obecnie w asortymencie Glopack. 
Firma opracował technologię wykorzystania w 40% folii z recyclingu w gotowym produkcie bez pogorszenia parametrów jakościowych

Folia Stretch Wzmocniona Maszynowa i Ręczna

Charakteryzuje się:

Folia Stretch Wzmocniona Maszynowa i Ręczna z paskami zabezpieczającymi w różnych kolorach

Charakteryzuje się:

Folia stretch z perforacją Maszynowa i Ręczna

Charakteryzuje się:

Folia pre- stretch bez tulei Ręczna i Maszynowa

Charakteryzuje się:

Folia pre- stretch na tulei Ręczna i Maszynowa

Charakteryzuje się:

Folia MINI-STRETCH/ MINI-RAP

Idealne rozwiązanie zajmujące stałą pozycję w grupie materiałów opakowaniowych.

Parametry: